בחרו עמוד

תקנון שימוש

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר. הם מתייחסים גם לנשים

אתר www.t-hafalot.co.il להלן: "האתר" משמש כזירה אלקטרונית לשם רכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת "תיבת ההפעלות".
מומלץ לקרוא את התקנון בתשומת לב.


גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו ו/או כל שימוש אחר באתר ותכניו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן במידה ואינך מסכים לחלק מהתנאים הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. בתנאים אלה, המונח "תוכן",או "תכנים" כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio- visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) .

מכירות

חברת "תיבת ההפעלות" מאפשרת רכישת מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג פירוט המוצר ומחירו.
כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ בהתאם לחוק הישראלי.

בכדי לבצע הזמנה של מוצר יש לבחור תחילה את המוצר. אח"כ יש לבחור רכישה באמצעות כרטיס אשראי, או רכישה בתשלום טלפוני.
במידה ונבחרה רכישה באמצעות כרטיס אשראי, ייפתח חלון, בו יש בלהקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, וכן מספר כרטיס אשראי, תוקף ומספר תעודת זהות, ואז הופכת הקניה למבוצעת.
בזמן ההזמנה יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, מפורטים ככל הנדרש.

מיד לאחר ביצוע הפעולה ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, ההזמנה תבוצע.
חשוב להבהיר, קניה באתר מהווה אישור של מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחותינו, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלנו.
יובהר ויודגש, הקניה באתר תהווה ראיה ברורה לנכונות הפעולות.
החיוב בפועל בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, רק לאחר שאנו בטוחים שאנו מחזיקים את המוצר במלאי, במידה והמוצר אינו קיים במלאי הלקוח יקבל הודעה על האפשרויות לקבל את המוצר.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות שלנו לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
יובהר ויודגש, פעולת הקניה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי ההספקה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא יתקבל אישור להזמנה בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה ברכישה בתשלום טלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר קבלת תשלום ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי ההספקה רק החל מקבלת התשלום עבור ההזמנה.

תנאי מכירה

ערכת ההפעלה שרכשת היא אך ורק לשימוש האישי שלך והנאה (הדבר נכון לכל אחד מסוגי הערכות המוצעים – בקופסא או בקובץ pdf).

הערכות אינן  מיועדות לשימוש מסחרי ואינן מותרות להפצה או שכפול בכל דרך. אין להעביר ערכה מרוכש אחד לאדם אחר ללא אישור מפורש בכתב מדקלה עמית, להלן בעלים של תיבת ההפעלות.

(2) תיבת ההפעלות לא תפצה לקוחות בעקבות פגיעה או פציעה, הנגרמה משימוש  באחת מערכות ההפעלה המוצעות למכירה.

המשחקים בטוחים לשימוש, אולם תיבת ההפעלות אינה לוקחת אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם משימוש בערכה או מחלקיה. רכישה של כל אחת מסוגי ערכות ההפעלה מהווה אישור לכך.

אספקת המוצרים

כל הערכות מגיעות כקובץ PDF. ניתן להוריד אותן מיד לאחר הרכישה ו/או בקישור שנשלח במייל.

שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו עם כל השאלות שיש לך.
ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני info@www.t-hafalot.co.il.

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

כשרות להשתמש באתר

כל אחד רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

כדי לרכוש מוצר יש לספק שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתנו /או הנובעים מכח עליון, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול עסקה/מכירה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן".)
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אלינו תוך 24 שעות מביצוע הקניה.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
אנו נהיה רשאים לבטל מכירה:
במקרה ונעשה טעות באתר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת לרכוש באופן תקין.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך הרכישה באופן תקין.

אם לאחר סיום הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, אנו רשאים לבטל את המכירה.
בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות על חשבונו ובהתאם לתקנון.
ניתן להחזיר את המוצר תוך שבועיים מיום קבלת ובתאום מראש מול שירות הלקוחות.

 על-פי תקנות ביטול עסקה, לאחר שאושר הביטול יהיה הצרכן זכאי להחזר כספי של הסכום ששילם בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 35 ₪, הגבוה בינהם.

שימוש חלקי בערכה אינו מהווה עילה להחזר כספי.

תנאים נוספים

נפלה טעות בתיאור המוצר, אין הדבר יחייב אותנו.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
אנו לא נהיה אחראים להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית שלנו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן התקבל הסכמה לכך בכתב ומראש
.
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
רישומי המחשב שלנו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אחריות לטיפול בערכה הינה עד שלושה חודשים בלבד ממועד רכישה. לאחר מועד זה אין אחריות על קישור שאינו תקין או אינו פעיל.

תמונות באתר להמחשה בלבד.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 20.3.2022 וניתן לשינוי בכל עת על ידינו, על פי שיקולינו הבלעדי.

קנייה מהנה,
תיבת ההפעלות

 

שלחו תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

WhatsApp chat